รางวัลและการรับรอง
รางวัล TEC ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบัน MASCI
Date 05/02/2019 Post by Admin
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)
สำหรับขอบข่าย :
การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง งานอาคารโรงงาน อาคารคลังสินค้า อาคารที่พักอาศัย อาคารโรงพยาบาล และงานระบบสาธารณูปโภค
โดย :
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
T Engineering Corporation Public Company Limited
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199