ประวัติบริษัท
     บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานในธุรกิจอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างมานานกว่า 36 ปี ครอบคลุมโครงการก่อสร้างตั้งแต่โครงการขนาดกลางจนถึงโครงการขนาดใหญ่ และครบวงจร ทั้งที่เป็นอาคารโรงงาน คลังสินค้า อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อาคาร ที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล รวมถึงงานระบบประกอบอาคาร งานสาธารณูปโภค และงานติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญ และเทคโนโลยีชั้นสูง โดยบริษัทมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณภาพของงานที่ดี และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

     บริษัทได้ดำเนินงานก่อสร้างทั้งในส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน เช่น งานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) งานในเครือของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) งานในเครือของบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการยอมรับในด้านความสามารถในการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาต่างๆ กับพันธมิตรคู่ค้า และธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง โดยตระหนักถึงการมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
T Engineering Corporation Public Company Limited
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199