ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง การประกวดราคายานพาหนะ ประจำปี 2560
date 10/09/2017 Post by admin
เนื่องด้วยบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะเปิดประกวดราคา และเสนอราคายานพาหนะของบริษัท จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 – 16 ตุลาคม 2560 โดยผู้เข้าร่วมประกวดราคาสามารถส่งใบเสนอราคาได้ที่ E-mail : waste.committee@t-pcl.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (02) 018 7190-8 ต่อ 501
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศเรื่องการประกวดราคายานพาหนะ
บันทึกแนบท้ายประกาศเรื่องการประกวดราคายานพาหนะ
เเบบฟอร์มใบเสนอราคาประมูล
รายการยานพาหนะจำนวน 11 คัน
กลับ
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
T Engineering Corporation Public Company Limited
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199