โครงการปัจจุบัน
บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
มูลค่าโครงการ : 54 ล้านบาท
บริษัทที่ปรึกษาโครงการ : บริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด (BTH)
วันที่เริ่มงาน : 25/06/2018
กำหนดงานแล้วเสร็จ : 12/12/2018
หมายเหตุ : -
โครงการที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
T Engineering Corporation Public Company Limited
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199